O společnosti

Název česky: Česká společnost biomedicinského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP

(s platností od 28. ledna 2015, kdy byl na sjezdu ČLS JEP schválen nový název naší společnosti a to Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky, ve zkratce ČSBMILI, je používán nový upravený název společnosti)

Název anglicky: Czech Society for Biomedical Engineering and Medical Informatics Member of Czech Medical Association JEP

Předseda: Ing. Jaromír Cmíral, DrSc.

Místopředseda: doc. Ing. František Lopot, CSc.

Vědecký sekretář: doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.

Počet členů: 165

 

 

Česká společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI) je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSL JEP). Sdružuje lékaře, biomedicínské inženýry, lékařské informatiky a další odborníky příbuzných oborů. Cílem Společnosti je poskytovat platformu pro společné aktivity členů Společnosti, informovat o aktuálním dění v oboru, podporovat organizačně a finančně pořádání kongresů. Společnost dále působí jako aktivní účastník legislativních jednání na úrovni ministerstev ve prospěch svých členů a institucí působících ve výuce a výzkumu v oblasti biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky. Společnost je také oficiálním partnerem mezinárodních vědeckých společností a zprostředkovává kontakt za hranice České republiky a aktivně se účastní vytváření mezinárodních struktur v oboru. Důležitou aktivitou Společnosti je publikační činnost.

Společnost je kolektivním členem v následujících organizacích:

Společnost vydává vlastní odborný časopis Lékař a technika.